You are currently viewing DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Cách thực hiện :

+  Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
+  Điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ
+ Xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
+ Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực
+ Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
+  Lập báo cáo tài chính năm
+  Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

+  Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán….
+  Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái các tài khoản
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:
+ Tờ khai thuế môn bài
+ Tờ khai đăng ký hình thức kế toán
+ Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

Mọi nhu cầu và thắc mắc vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ TTL

Địa chỉ: 134/2C Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0906 917 464 (Ms Linh)

Trả lời