BẢNG GIÁ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬGHI CHÚ:

  • Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hoá đơn trên 100.000 số vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

  • Phí khởi tạo mẫu Hoá đơn lần đầu: 150.000 VNĐ

  • Phí thiết kế mẫu Hoá đơn (ngoài mẫu TTL có sẵn): Miễn phí

  • Khách hàng yêu cầu mẫu riêng: 300.000 VNĐ

  • Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký Hợp đồng

  • Hoá đơn chưa sử dụng năm hiện hành chuyển qua năm tài chính tiếp theo để sử dụng

  • Hoá đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm TTL cung cấp dịch vụ

  • Miễn phí tích hợp phần mềm cho khách hàng sử dụng trên 1.000 số

  • Phí tích hợp phần mềm cho khách hàng sử dụng dưới 1.000 số: 500.000 VNĐ