Kê Khai BHYT – BHXH

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp.

 

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI , BẢO HIỂM Y TẾ

Lập bảng đăng ký Bảo hiểm xã hội & BHYT

Khai báo về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động .

Nộp các bản kê khai về BHXH & BHYT

Bảo đảm các nhân viên nhận được các phúc lợi về BHXH

Gửi thẻ BHYT

Đối chiếu hàng tháng BHXH & BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội.

 

CÁC HỒ SƠ CẦN KHI ĐĂNG KÝ

Tờ khai cá nhân của người lao động;

Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập (với hợp đồng làm việc có thời hạn nhiều hơn 3 tháng hoặc hợp đồng không thời hạn);

Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.