Lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:7 mins read

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU TRONG CÔNG TY

Hồ sơ thuế ban đầu là gì?

 Hồ sơ thuế ban đầu là những hồ sơ, thủ tục Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế lần đầu tiên trước khi bước vào hoạt động kinh doanh để thông báo là vô cùng quan trọng sau khi doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh và con dấu từ Sở kế hoạch đầu tư. Do đó, bạn cần phải thực hiện từng bước việc nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu bài bản và chi tiết và trong quá trình khai thuế bắt buộc kế toán trưởng có vai trò hết sức quan trọng vì kế toán turởng có chuyên môn nghiệp vụ sẽ giúp tốt cho Doanh nghiệp công ty tránh khỏi những sai sót trong việc thiết lập lại hồ sơ khai thuế ban đầu.

»Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của Doanh Nghiệp. Vậy nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu ở đâu và thời hạn bao lâu.

Đối với loại hình và quy mô doanh nghiệp đã được đề cập, thì cơ quan thuế sẽ trực tiếp quản lý chính là chi cục thuế Quận/Huyện nơi công ty bạn đặt trụ sơ, và bạn không cần phải lo lắng nhiều vì trên phiếu Thông Báo Về Cơ Quan Thuế Quản Lý sẽ ghi rõ những vấn đề này, Sau khi hoàn thành bước thành lập công ty, phiếu báo về cơ quan thuế quản lý sẽ đước Sở Kế Hoạch Đầu tư trả kèm với GPKD (Giấy Phép Kinh Doanh) . Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu sẽ là ngay cuối cùng của tháng ghi trên GPKD trong trường hợp doanh nghiệp bắt đầu sản xuất kinh doanh ngay khi ghi nhận GPKD.


 

VỚI NĂNG LỰC CỦA TTLTAX Đã hoạt động 10 năm với bề dày kinh nghiệm nên công việc thực hiện hồ sơ khai thuế ban đầu của Quý khách sẽ được giải quyết nhanh chóng mà không cần mất nhiều thời gian, yên tâm hoạt động.


Phạm vi tư vấn dịch vụ và thực hiện các quy định của pháp luật về hồ sơ pháp lý của TTL bao gồm.

 +Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận

 +Tư vấn về thời gian kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

 +Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu

 +Tư vấn nộp thuế môn bài tại Kho bạc Nhà nước

 +Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng

 +Tư vấn các thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý và thủ tục mua hóa đơn

 +Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, Xử lý và hỗ trợ các vấn đề liên quan khác.

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý ban đầu.

 + Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty 

 + Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 

 + Danh sách thành viên công ty 

 + Sổ góp vốn các thành viên trong công ty 

 + Thông báo mở tài khoản Ngân hàng 

 + Đăng ký các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn 

 +  Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao 

 +  Đơn xin mua hóa đơn 

 +  Tờ khai môn bài 

 + Giấy giới thiệu, Các giấy tờ khác có liên quan

Đại diện thực hiện các thủ tục:

 +  Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận.

 +  Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

 +  Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty.

 + Tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ mua hóa đơn( nếu Doanh nghiệp cần mua hóa đơn).

 +  Các nội dung khác có liên quan.

 Cam kết sau khi hoàn thành dịch vụ:

 +  Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc.

 +  Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

 +  Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.

 + Tư vấn miễn phí thủ tục sau hồ sơ pháp lý ban đầu.