ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:15 mins read

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ như thế nào nào? Trình tự tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

 

Đối với công ty cổ phần vốn điều lệ không chỉ điển hình cho tính trách nhiệm hữu hạn về tài sản, hơn nữa công ty cổ phần còn có khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ để tăng quy mô hoạt động của mình, Do đó tăng vốn điều lệ công ty là 1 điều rất phức tạp. Nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn khái quát nhất về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ TTL  sẽ làm rõ vấn đề và 1 vài ví dụ như sau:

1.Hồ sơ để đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

công ty cổ phần  Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần.

công ty cổ phần  Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

công ty cổ phần  Biên bản và bản sao của Đại Hội Đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

công ty cổ phần  Quyết định và bản sao của Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

công ty cổ phần  Danh sách cổ đông công ty cổ phần.

công ty cổ phần  Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần.

công ty cổ phần   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 2.Thủ tục trình tự thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

 Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tăng vốn điều lệ.

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tại địa phương

Trong vòng từ 3 đến 5 ngày Phòng đăng ký kinh doanh của Sơ Kế hoạch và đầu tư tại địa phương sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thục tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp sẽ được nhận 2 loại giấy tờ như sau:

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay chỉ còn có 4 nội dung là.

•  Tên công ty.

•  Địa chỉ trụ sở.

•  Vốn điều lệ.

•  Người đại diện theo pháp luật.

 

Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung.

• Ngành nghề kinh doanh.

• Người đại diện theo ủy quyền.

• Cổ đông sáng lập.

• Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

• Thông tin đăng ký thuế.

• Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

 

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Công thông tin doanh nghiệp quốc gia.

• Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kế từ ngày thay đổi.

• Sau khi doanh nghiệp hoàn thành thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên cổng thôn tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài và nộp sổ sung thuế môn bài.

Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuê môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục:

Kê khai và nộp mẫu 08;

Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung

Nộp bổ sung kê khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật cụ thể: “Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi”.

 

Lưu ý đặc biệt khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

 icon lưu ý Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi bất kỳ nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 04 nội dung như đã nêu phần trên. Các nội dung khác còn lại sẽ được ghi nhận tại Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có một bất cập là đối với các thông tin về về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, Văn phòng đại diện cũ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký thuế mà không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp và hiện cũng chưa có quy định xác nhận các thông tin cũ này.

 

 icon lưu ý Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi có nhu cầu tăng rất đơn giản, miễn là doanh nghiệp đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn thì doanh nghiệp muốn tăng vốn khi nào cũng được, nhưng doanh nghiệp lưu ý việc giảm vốn lại rất khó khăn và phải đáp ứng rất nhiều quy định của pháp luật

 

 icon lưu ý  Khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cổ đông nên thực hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản có đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế.