Kế Toán Trọn Gói

  • Post category:Uncategorized
  • Post author:
  • Reading time:215 mins read

Thay vì phải thuê nhân viên kế toán làm việc tại công ty, đầu tư máy tính, phần mềm kế toán rất tốn kém và lãng phí nguồn nhân lực (đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, lượng hóa đơn chứng từ không nhiều, không sử dụng hết thời gian làm việc của kế toán) hãy sử dụng Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói tại TTL để tiết kiệm chi phí.

 tư vấn trọn gói Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại tân bình

Qui trình thực hiện Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói tại doanh nghiệp như sau:

 + Khảo sát mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, định hướng công tác kế toán.

 + Tư vấn doanh nghiệp các chính sách thuế, quy trình thu thập hóa đơn, sắp xếp chứng từ kế toán.

 + Hướng dẫn cách ghi hóa đơn đúng quy định.

 + Hằng tháng đến công ty 1 lần để nhận chứng từ về làm.

 + Kiểm tra chứng từ trước khi làm, thông báo đến doanh nghiệp các chứng từ chưa đúng quy định và hướng khắc phục hoàn thiện bộ máy kế toán.

 + Thực hiện báo cáo thuế và nộp đến cơ quan thuế.

 + Thực hiện ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán.

 + In sổ kế toán và các phiếu kế toán bàn giao cho doanh nghiệp.

 + Thường xuyên thông báo đến doanh nghiệp các chính sách thuế mới và tư vấn hướng thực hiện phù hợp.

 + Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.

 + Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình làm việc.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

GHI CHÚ:

  • Số lượng hoá đơn phát sinh theo biểu phí = số lượng hoá đơn đầu vào + số lượng hoá đơn đầu ra.
  • Biểu phí trên chỉ áp dụng cho số lượng lao động 01 người / tháng, phụ thu thêm 200.000 VNĐ  cho mỗi lao động tăng thêm / tháng tính từ lao động thứ 02 trở đi. Chỉ tính cho những lao động ký hợp đồng chính thức để kê khai bảo hiểm xã hội.
  • Đơn vị có hoạt động xuất nhập  phụ thu 200.000 VNĐ/TKHQ.
  • Đơn vị có đính kèm bảng kê theo hoá đơn phụ thu 30.000 VNĐ / bảng kê (15 mã hàng (dòng) < bảng kê < 25 mã hàng (dòng)).
  • Phụ thu chi phí giải trình hồ sơ thuế, hồ sơ giải thể, quyết toán (báo giá sau khi khảo sát thực tế).
  • Đối với ngành xây dựng mỗi công trình phí thoả thuận theo hợp đồng.
  • Giá tiền chưa bao gồm thuế VAT 10%.