Hoàn Thuế GTGT – TNCN

 • Post category:Uncategorized
 • Post author:
 • Reading time:57 mins read

I. Thuế giá trị gia tăng

Hàng tháng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tiến hành kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Chú ý: Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ vẫn phải kê khai, nộp báo cáo thuế tháng.  

Căn cứ để kê khai gồm các chứng từ sau:

– Hoá đơn GTGT

– Tem vé đặc thù

– Bảng kê bán lẻ, mua vào không có hoá đơn

– Hoá đơn lẻ mua tại cơ quan thuế

– Để có thể kê khai thuế GTGT thì các bạn cần biết:

  Các văn bản hướng dẫn về Thuế GTGT

Hồ sơ kê khai gồm có:

 • Tờ khai thuế GTGT – Mẫu 01/GTGT Áp dụng cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ.
 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT. Áp dụng đối với DN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cộng nơi đóng trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư và được bù trừ trên chỉ tiêu (40B) trên tờ khai 01/GTGT
 • Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT – Mẫu 03/GTGT. Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và NNT mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ lưu giữ được đầy đủ hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra.
 • Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu – Mẫu 04/GTGT. Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn, công ty bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thực hiện kê khai theo tháng.
 • Tờ khai thuế GTGT kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05/GTGT. Áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường gồm có:

Tờ khai Thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT Kèm theo:

 • Phụ lục 01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra
 • Phụ lục 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào
 • Và các phụ lục khác (nếu doanh nghiệp sử dụng đến)

Thời hạn kê khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo sau tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế 

II. Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ Đăng ký – Kê khai thuế Thu nhập cá nhân sẽ thay mặt doanh nghiệp, cá nhân xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế Thu nhập các nhân một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

 1. Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp quý khách:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại
 • Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ
 • Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

 2. Nội dung dịch vụ

 • Đăng ký cấp Mã số thuế cho cá nhân và đơn vị
 • Tính, kê khai và nộp thuế Thu nhập các nhân hàng tháng/ quý
 • Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
 • Lập hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, thoái trả thuế Thu nhập cá nhân