THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1/ Khái niệm Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

    Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động dựa theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, trong đó thành viên công ty này có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng  thành viên trong công ty này không vượt quá 50 người. Thành viên công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty này.

2/ Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Qua quy định trên ta có thể hiểu như sau:

  • Về chủ sở hữu: công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập với tối thiểu 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên; thành viên trong công ty có thể là tổ chức, cũng có thể là cá nhân.
  • Sự liên kết giữa các thành viên trong công ty thông qua cơ chế góp vốn cho phép công ty đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu kinh doanh ở quy mô lớn hoặc vừa phải; nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, sự hùn hạp là phương thức phân tán rủi ro hiệu quả cho các nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh. 
  • Về trách nhiệm: Khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản mà tài sản của công ty còn lại không đủ để thanh toán cho các chủ nợ thì thành viên của công ty không phải mất thêm tài sản của mình ngoài số vốn đã góp vào công ty để thanh toán cho chủ nợ. 

 3/Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Là nhà tư vấn doanh nghiệp hàng đầu với hàng nghìn doanh nghiệp mới mỗi năm. Chúng tôi đưa ra các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên nhanh, chính xác.

4/Soạn thảo hồ sơ 

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  • Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật (mẫu tham khảo);
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
  • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc Nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp;
  • Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của chủ doanh nghiệp; 
  • Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh.

 5/Nộp hồ sơ thành lập 

Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên;
Bước 2: Công ty TTL chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an; 

Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân.

  1. Các lưu ý khi thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Các lưu ý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tên công ty, trụ sở chính…