TÍNH NĂNG PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TTLBosEVAT

 

Phần mềm hóa đơn điện tử do Công Ty TNHH Dịch vụ kế toán – tư vấn thuế TTL (Công Ty)

    Phần mềm hóa đơn điện tử là giải pháp toàn diện cho Công ty, Doanh nghiệp, Tư nhân,.. cung cấp trên cỡ sở hạ tầng của công ty. đáp ứng đầy đủ các tính năng tạo lập và xuất hóa đơn điện tử xác thực, quản lý hóa đơn được Tổng cục Thuế.


 Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu doanh nghiệp

 Không giới hạn thời gian sử dụng, số máy và địa điểm truy cập;

 Tư vấn, hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (bản mềm)

 Tạo lập và phân phối hóa đơn điện tử nhanh chóng

 Cấu hình tự động tùy chỉnh email theo nhu cầu khách hàng

 Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

 Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ, liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế…

 Hỗ trợ lập hóa đơn hàng loạt.

 Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên. backup,..

 Hỗ trợ triển khai dự án trên hạ tầng của TTL hoặc hạ tầng của khách hàng, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực/ định kỳ.

 Bảo mật, Lưu trữ trên điện toán đám máy, cam kết tất cả dữ liệu của khách hàng đều được mã hóa tuyệt đối, cảm kết thông tin và Tích hợp Misa

__________________________________________________________

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ TTL

Địa chỉ: 134/2C Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoai : 0938 177 499

Email: Ketoan1.Ttltax@Gmail.Com