You are currently viewing THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH  1 THÀNH VIÊN LÀ GÌ?

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức làm chủ sơ hữu(chủ sỡ hữu công ty) có nghĩa là Chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ, tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã đc điều lệ.

 

tư vấn miễn phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên 2 thành viên chỉ trả phí khi thành lập

 

   Pháp lý của Công ty TNHH 1 thành viên.

Chỉ có 1 thành viên và thành viên đó phải là tổ chúc, Tổ chức tức là chử sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải là pháp nhân. Có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhgiệm hữu hạn trong phạm vi vốn Điều lệ công ty. và công ty được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của Công ty cho các tổ chức cá nhân khác nhưng KHÔNG được phát hành cổ phiếu


 

Có 2 mô hình tổ chức quản lý nhưng sau:

Mô hình HDQT(Hội đồng quản trị):

Gồm HĐQT và giám đốc hoặc tổng giám đốc(thường áp dụng trong  quy mô kinh doanh lớn, nghành nghề kinh doanh đa dạng,…)

Mô hình HĐQT: Gồm HĐQT và Giám đốc hoặc tổng giám đốc (thường áp dụng trong trường hợp quy mô kinh doanh lớn, ngành, nghề kinh doanh đa dạng )

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu Công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

 

  Mô hình chủ tịch Công ty:

Gồm chủ tịch Công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chủ tịch Công ty là người trực tiếp giúp chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu được qui định tại Điều 47 luật doanh nghiệp. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.


 

 Vấn đề Vốn và chế độ tài chính:

Chủ sở hữu phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã đăng ký.
Chủ sở hữu Công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp vào Công ty mà chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
Luật doanh nghiệp quy định : Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chuyển 1 phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi, công ty được quản lý và hoạt động theo các quy định về công ty TNHH có từ 2
thành viên trở lên.

Trường hợp chuyển đổi toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, chủ sở hữu phải yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp tư nhân Chủ sở hữu Công ty không được rút lợi nhuận của Công ty khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả.
Công ty TNHH 1 thành viên có thể tăng, giảm vốn điều lệ bằng cách:

Tăng: tăng vốn góp của chủ sở hữu Công ty hoặc điều chỉnh mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản của Công ty.
Giảm: (chỉ khi giá trị tài sản của Công ty bị mất giá).


 

 VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

CÔNG TY TTL đã được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng trong hơn 5 năm qua

 Bạn sẽ được tư vấn đầy đủ nhất, mọi thủ tục của bạn được thực hiện chuyên nghiệp nhất, và bạn nhận được kết quả trọn vẹn nhất theo yêu cầu.

 Tư vấn về giảm chi phí, tăng lợi nhuận, giảm chi phí tiền lương, bảo hiểm

 Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

 Hỗ trợ làm vay vốn ngân hàng, Chi phí dịch vụ kế toán cũng như thành lập thấp nhất tân bình nhưng chất lượng không hề thấp đâu nhé.

Được các luật sư trực tiếp tư vấn mã ngành nghề, vốn điều lệ, điều kiện thành lập công ty… phù hợp với yêu cầu kinh doanh của từng khách hàng.

CÔNG TY TTL luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

 


 

 Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

• Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật (mẫu tham khảo);

• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

• Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

• Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

•  Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

• Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

• Số lượng hồ sơ: 01 bộ Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp;

• Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của chủ doanh nghiệp;

• Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Quy trình thực hiện:

 Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên;

 Bước 2: TTL sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an;

Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân.

Thủ tục sau khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Khai báo hồ sơ ban đầu.

+ Đăng bố cáo thành lập công ty.

+ Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân.

+ Thông báo với cơ quan thuế.

+ In hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn.

+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm. Quyết toán thuế cuối năm.

Trả lời